Afspraken

Ook voor het team van vrijwilligers gelden algemene afspraken. Afspraken die het takenpakket betreffen zijn vaak ongeschreven; zijn de vrijwilliger/ster haar/zijn eigen verantwoordelijkheid. Door regelmatig overleg bespreken we de verwikkelingen rond de leden, de repetitieavonden en productie. Voor enige houvast dienen onderstaande afspraken.

 • Als vrijwilliger wordt op je aanwezigheid tijdens clubavond
  gerekend.
 • Wanneer je niet kunt neem je hierover contact op.
 • De clubavond wordt besloten met een kort voortgangsoverleg.
 • Eén keer per maand is er een vergadering, je ontvangt een agenda en na
  afloop de notulen die vooral bestaan uit een besluitenlijst.
 • De vrijwilligers werken met een takenpakket. Wie welke taken voor
  zijn/haar rekening neemt wordt jaarlijks afgesproken.
 • Bij iedere taak hoort een taakomschrijving. Iedere vrijwilliger schrijft zelf de inhoud van de taak.
 • Klapstuk wil naar een taakcultuur, waarin iedereen naar vermogen
  kan bijdragen. Bij teamwork draait het om de teamprestatie.

Interesse?