Privacybeleid Theater Klapstuk (onderdeel van Stichting de Baan)

Privacyverklaring Theater Klapstuk (onderdeel van Stichting De Baan)
Mei 2018

Privacyverklaring
Theater klapstuk respecteert de privacy van haar deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en overige personen. Wij hechten er waarde aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is.
In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Theater Klapstuk verzamelt en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Uiteraard doen we dit op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Theater Klapstuk (onderdeel van Stichting De Baan) (verder te noemen Klapstuk) kan persoonsgegevens verwerken, omdat jij als deelnemer meedoet aan Baan activiteiten van Klapstuk of omdat je er actief bent als vrijwilliger. In beide gevallen verstrek je deze gegevens zelf aan Klapstuk.
Klapstuk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, Rekeningnummer,Adresgegevens, Gegevens contactpersoon,(Nood)telefoonnummer(s), Gegevens betaler / bewindvoerder,E-mailadres, Medische gegevens (indien nodig),Geboortedatum.

Waarom heeft Klapstuk gegevens nodig?
Klapstuk verwerkt persoonsgegevens om via telefoon, email of post contact te kunnen hebben met deelnemers en vrijwilligers: over activiteiten, over financiën of in noodgevallen.
Daarnaast is het nodig dat vrijwilligers tijdens een activiteit beschikken over een deelnemerslijst met persoonsgegevens; om indien nodig contact te kunnen hebben met de thuissituatie en ook om bij contact over taxiritten de volledige naam, geboortedatum en het juiste woonadres bij de hand te hebben.Om deelnemers passende begeleiding te kunnen bieden, is het nodig dat vrijwilligers op de hoogte zijn van aandoeningen, gedragsproblemen of medicatie. Vrijwilligers begeleiden de activiteiten geheel zelfstandig en moeten direct kunnen handelen als de situatie daarom vraagt.
Klapstuk kan ook persoonsgegevens verwerken bij het afhandelen van klachten of bij verzoeken om informatie.

Hoe lang bewaart klapstuk gegevens?
Klapstuk bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Nadat je bent gestopt met activiteiten bij klapstuk, worden je gegevens maximaal 2 jaar bewaard.

Delen met anderen
Klapstuk verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website
De website van Klapstuk, https://www.klapstuktheater.nl, betreft een beveiligde website en wordt gehost door Versio. De website van Klaspstuk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

Facebook
Klapstuk maakt gebruik van Facebook. Klapstuk zet geen persoonsgegevens op Facebook.

E-mail nieuwsbrief
Als je toestemming hebt gegeven, wordt je e-mailadres gebruikt voor het toesturen van emailnieuwsbrieven, met actueel nieuws en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) voorstellingenof activiteiten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid in het toegezonden e-mailbericht.

Foto / video
Klapstuk maakt voor communicatie doeleinden gebruik van foto- en/of videomateriaal waar deelnemers, vrijwilligers en/of medewerkers in beeld zijn. Personen wordt toestemming gevraagd om het materiaal te mogen gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Deelnemers, familie/verzorgers en/of bewindvoerders, vrijwilligers en medewerkers hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, correcties aan te dragen of een verzoek te doen tot verwijdering. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar administratie@stichtingdebaan.nl. Klapstuk zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Beveiligen
Klapstuk neemt de bescherming van de (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie
Als je contact opneemt met Klapstuk of Stichting De Baan, omdat je vragen of een klacht hebt over de dienstverlening van Klapstuk, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Klapstuk / Stichting De Baan kan je vragen om
meer persoonsgegevens te verstrekken indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.
Zie ook https://stichtingdebaan.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-De-Baan-mei-2018.pdf voor de privacyverklaring van Stichting de Baan (waar Theater Klapstuk onderdeel van is)

Vragen
Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je deze richten aan:
De Baan tav Theater Klapstuk
Afdeling Administratie
Nauwe Geldelozepad 17
2012 EV Haarlem
023-5314463
administratie@stichtingdebaan.nl